Anasayfa


PROF. DR. BEKİR KARLIĞA
 
1947 yılında, Adıyaman’ın Besni ilçesinde dünyaya geldi. 6 yaşından itibaren babasından Kur’an-ı Kerim ve Arapça öğrenmeye başladı. 1955 yılında, Urfa’ya giderek yeni açılan ve klasik usulde Arapça ve dini ilimler öğreten özel medreselerde eğitim gördü. 1959 yılında, Diyarbakır ve ilçelerine giderek Arapça, Farsça ve dini ilimler eğitimi veren medreselerde öğrenim görmeye devam etti. 
 
27 Mayıs 1960 ihtilaliyle, askeri yönetim tarafından dini eğitim veren pek çok kurumun sıkı tedbirlerle engellenmeye çalışılması üzerine memleketine döndü. Bu esnada babası onu kaçak olarak öğrenim görmek üzere Suriye’ye göndermek istediyse de alınan sıkı tedbirler nedeniyle bu mümkün olmadı.
 
O günlerde Besni ilçesine bağlı Bademce köyüne yedek subay öğretmen olarak tayin edilen İstanbul İmam Hatip Okulu mezunu Ahmet Necati Yıldırım tarafından yaşı küçük olduğu için kendisini imtihan ederek İlkokul 4. Sınıfa kaydını yaptı. 
 
1962 yılında, İlkokul diploması alarak, Maraş İmam Hatip Okulu’na kayıt oldu. 1968 yılında bu okuldan mezun olduktan sonra, Edirne’nin Keşan İlçesi Vaizi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nda göreve başladı. Aynı yıl, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü kazandı ve 1969 yılında İstanbul, Üsküdar Vaizliği görevine getirildi.   
 
1973 yılında, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra, Vefa Lisesi’nden fark derslerini vererek Lise diploması aldı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne girdi. Bu bölümde Lisans öğrenimine devam ederken Yüksek Okul mezunlarına üniversitelerde Doktora yapma imkanı verilmesi üzerine aynı fakültenin Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Kürsüsünde Doktora yapmaya başladı.
 
1977 yılında Felsefe lisans öğrenimini tamamladı ve aynı yıl, mezunu olduğu İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde Felsefe ve Mantık Asistanı olarak göreve başladı
1980 yılında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Kürsüsünde hazırladığı “İslam Kaynakları ve Filozofları Işığında Pythagoras ve Presokratik Filozoflar” başlıklı tezi ile Felsefe Doktoru unvanını aldı.
 
1982 yılında, Yüksek İslâm Enstitülerinin İlahiyat Fakültesi’ne dönüştürülmesi üzerine, Yardımcı Doçent olarak Kelam Bölümü Başkanlığına getirildi.  
 
1984 yılında, kendi imkanlarıyla Paris’e giderek bir yıl süreyle İslam düşüncesinin Batı düşüncesine etkileri konusunda araştırmalar yaptı.
 
1987 yılında, Doçent oldu ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Bölümü Başkanlığı görevine getirildi.
 
1993 yılında, Profesör oldu ve 12 yıla yakın bir süre Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Bölümü Başkanlığı görevini yürüttü.
 
2008 yılında, kendi isteğiyle emekli olduktan sonra, Bahçeşehir Üniversitesi’ne geçerek burada Medeniyet Araştırmaları Merkezi’ni (MEDAM) kurdu. Aynı yıl, Başbakan Baş Müşaviri olarak Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.  Medeniyetler İttifakı faaliyetlerinin yanı sıra Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne bağlı Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nü kurdu.  
 
2007 yılından itibaren uzun süredir tasarladığı “Batı’ya Doğru Akan Nehir” medeniyet belgeselinin hazırlığına başladı. Ve 2012 yılında her biri 45 dakikalık 20 bölümden oluşan belgeselin yapımını tamamladı. 
 
2011 yılında, TRT 2’de yayınlanmaya başlayan belgesel, 2016 yılına kadar 5 yıl TRT’nin değişik kanallarında yayınlanmaya devam etti.
 
2013 yılında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Başkanlığı tarafından Kültür-Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen belgesele aynı yıl İngiltere Sosyal Bilimciler Enstitüsü tarafından da başarı ödülü verildi.
 
“Batı’ya Doğru Akan Nehir” medeniyet belgeselinin “East To West” başlığını taşıyan ve her biri bir saatlik 7 bölümden oluşan uluslararası İngilizce versiyonu, başta Alman-Fransız ortak televizyon kanalı ARTE, Avustralya SBS ve Kanada CBC televizyon kanalları olmak üzere dünyanın önde gelen 45 ayrı kamu ve özel televizyon kanalında yayınlandı. Yalnız Fransızca versiyonunu, bir günde 789.000 kişi tarafından izlendiği bilgisi verildi.
 
2014 yılında ABD’nin önde gelen kültür ve sanat kanalı Smithsonian Channel tarafından “Batı’ya Doğru Akan Nehir” medeniyet belgeselinin her biri bir saatlik 4 bölümden oluşan “East Meet West”  başlıklı Amerikan versiyonu yapıldı ve müteaddit defalar yayınlandı. Hollanda devlet televizyonu tarafından da 2 saatlik özel bir versiyonu yapıldı.
 
Batı’ya Doğru Akan Nehir” medeniyet belgeseli, TRT tarafından Arapçaya ve Al-Jazira Balkan televizyonu tarafından Boşnakçaya çevrilerek yayınlandı.
 
2013 yılında, Başbakan Baş Müşavirliği görevinden ikinci kez emekli olduktan sonra, atandığı Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde halen görevini sürdürmektedir.  
 
2016 yılından itibaren “İslam Altın Çağı” belgesel dizisinin yapımına başlayan Prof. Dr. Bekir Karlığa, 2019 yılında bu dizinin her biri 26 dakikalık 3 bölümden oluşan “Bir Medeniyet Düşünürü Farabi” ve her biri 26 dakikalık 3 bölümden oluşan “Bir Medeniyet Bilgini Biruni” kısımlarının yapımını tamamladı. Bu dizinin her biri 26 dakikalık 7 bölümden oluşan “Bilge Doktor İbn Sina “ başlıklı son kısmının yapımına ise 2021 yılında başlamayı planlamaktadır.
 
 
2014 yılında bir grup arkadaşıyla birlikte bağımsız araştırma kurumu olan “İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Derneği/Merkezi’ni (MED-AR) kurdu. Halen sosyal ve akademik etkinliklerimi bu kuruluş aracılığıyla yürütmektedir.
 
2015 yılında, Kazakistan Al-Farabi Milli Üniversitesi tarafından “Al-Farabi Büyük Altın Ödülü”ne layık görüldü. Aynı yılın Haziran ayında İngiltere Lordlar Kamarası’na davet edildi ve “Yeni dünya, yeni Türkiye ve yeni medeniyet algısı” konulu bir konferans verdi.
 
1966 yılında, İmam Hatip Okulu öğrencisi iken Akif Nuri Müstear adıyla başladığı tercüme faaliyetlerini, 40 yaşına kadar devam ettirdi. Başta16 ciltlik Fi Zılâli’l-Kur’an tefsiri ile 16 ciltlik İbn Kesir tefsirinin büyük bölümlerinin tercümesi olmak üzere 20’nin üzerinde eseri Arapçadan Türkçeye tercüme etti. 
 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 30 yıla yakın süre, İslam düşüncesi, İslam düşüncesine giriş, İslam düşüncesinin Batı düşüncesine etkileri, Çağdaş İslam düşüncesi, Osmanlı düşüncesi ve Medeniyet Felsefesi konulu dersler verdi. Yayınlanmış olan İslâm düşüncesinin Batı düşüncesine etkileri, Batı’yı Aydınlatan İslâm düşünürü İbn Rüşd, Din ve Düşünce, Din ve Medeniyet, Bir Medeniyet Düşünürü Farabi, Islahatçı bir İslam Düşünürü Tunuslu Hayrettin Paşa başlıklı eserlerinin yanı sıra, kısmen yayına hazır halde 20 civarında eseri bulunmaktadır.
 
Son yıllarda çalışmalarımı, daha çok medeniyet konsepti, medeniyet tarihi, medeniyet felsefesi ve Medeniyetler İttifakı konularına yoğunlaştıran Prof. Dr Bekir Karlığa, 2018 yılından beri TURKCELL ve T. C. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak “Medeniyet Bilinci Seminerleri” başlığı altında bir proje hazırlamıştır. Şimdiye kadar Orta öğretimde, özellikle de İmam Hatip Liselerinde görevli 15.000 civarında öğretmenimize verilen bu seminer, 3 bölüm halinde “Medeniyet Bilinci” kitabı, “Medeniyet Nehri” belgesel filmi ve ayni konuda konferanslardan oluşmaktadır.