MEDENİYETLER İTTİFAKI İSTANBUL KONFERANSLARI-4

Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, İstanbul Uluslar arası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR)

MEDENİYETLER İTTİFAKI İSTANBUL KONFERANSLARI-4

YENİ TÜRKİYE VE YENİ MEDENİYET ALGISI

Rönesans ve Reform hareketlerinin sonucunda ortaya çıkan bilimsel keşifler, Sanayi inkılabı, Fransız devrimi ve Aydınlanma ile birlikte, Batı değerlerinin eşsizliği,  entelektüel ve medeni bakımdan üstünlüğü fikri yaygınlaştırılarak, bütünüyle yeryüzü, Batı’nın sömürü alanı haline getirilmek istendi.

Bu bağlamda On sekizinci yüz yılda ortaya atılan ve büyülü bir kavram haline dönüştürülen medeniyet konseptinin Batı’ya ait bir olgu olduğu, Batı dışı toplumların medeniyet üretme yeteneğine sahip bulunmadıkları varsayımıyla, Avrupa Merkezci (Euro-centrism) yaklaşım hakim ideoloji haline getirildi.

On dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru, Materyalim, Pozitivizm, Oryantalizm üçlüsü, emperyalist Batı hegemonyacılığını, evrensel medeniyet konsepti ile bütünleştirerek yaygınlaştırdı.

Diğer taraftan Osmanlı’nın son asırlarında ortaya çıkan Batı merkezli yaklaşımlar, hızla gelişerek bütün imparatorluk sathını kuşattı. İmparatorluğun yıkılışından sonra kurulan genç Cumhuriyet de, dönemin hakim trendine uyarak modernist ve seküler açılımlarla ülkeyi bir baştan bir başa değiştirmeye çalıştı.

Toplumsal hayattaki asıl değişim, çok partili demokratik hayata geçiş ile büyük bir ivme kazandı. Özellikle merhum Başbakan Adnan Menderes ve Cumhurbaşkanı Özal döneminde gözle görülür hale gelen atılımlar, son 15 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ve AKPARTİ hükümetleri döneminde büyük bir kalkınma hamlesine dönüştü.

Artık eski kalıplar üzerimize dar geliyor. Zira bilişim teknolojileri, gezegenimizi küçülttükçe küçülttü, bütün dünyayı anında evimizin dört duvarı arasına taşımayı başardı. Eskiden bize son derece uzak gibi görünen gökyüzü, yakınlaştı. Aşılmaz sanılan dağlar aşıldı, okyanuslar geçildi, denizler kuşatıldı, ırmaklar dizginlendi. Bu bağlamda hem dünya değişti, hem de ülkemiz büyük bir zihniyet değişimi yaşadı.

Yeni Anayasa değişimi ile yeni ve daha kapsamlı atılımlara imza atmaya hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti, zengin tarihi mirasımıza sahip çıkmakta ve yeni bir medeniyet bilincinin ve algısının oluşup gelişmesi  için büyük çaba harcamaktadır.

Nitekim Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Eş-Başkanlığında Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulmuş bulunan yüzyılın küresel barış ve insanlık girişimi Medeniyetler İttifakı, bu çabanın bir göstergesidir. 128 ülkenin ve 24 uluslar arası kuruluşun yer aldığı bu oluşum,Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle: “Küresel tehditlere karşı verilmiş küresel bir cevaptır.”

KONUŞMACILAR:

Prof. Dr. Bekir Karlığa, Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanı
Prof. Dr Burhanettin Duran, SETA Genel Koordinatörü
İhsan Aktaş, GENAR Başkanı

YER: Pendik, Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi
TARİH: 28 Ocak 2017 Cumartesi, Saat 15.00-18.00

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir