Yunus Emre Enstitüsü ve Medeniyet Araştırmaları Derneği MEDENİYET MİRASI (Ortak Geçmiş-Ortak Gelecek) Rabat’da

Yunus Emre Enstitüsü’nün öncülüğünde, İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi
(MEDAR) tarafından hazırlanan “Medeniyet Mirası” projesi insanlığın yeryüzündeki en uzun hikâyesi olan
medeniyet yolculuğunu günümüz insanının gözleri önüne sermeyi ve yeniden bir medeniyet bilinci oluşturmayı
amaçlamaktadır. Çünkü insanoğlunun ürettiği en özgün değer medeniyet, sahip bulunduğu en değerli miras da medeniyet mirasıdır.
“Medeniyet Mirası” projesi: Medeniyet Mirası Sergisi, Medeniyet Bilinci Paneli,, Medeniyet Bilgini Biruni Belgeseli (İlk Gösterim; Rabat’da ) gerçekleştirildi.