”İslâm Medeniyetinde Bilgi ve Bilimin Teşekkülü ve Yükseliş”

BATIYA DOĞRU AKAN NEHİR Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslâm Düşüncesi, İslâm Düşüncesinin Batıya Etkileri, Çağdaş İslâm Düşüncesi. Osmanlı Düşüncesi ve Medeniyet Felsefesi derslerini okuttu. Son yıllarda daha çok Medeniyet konsepti, Medeniyet Tari hi, Medeniyet Felsefesi, Medeniyetler İttifakı konularında yoğunlaşan sayın Prof. Dr. Bekir KARLIĞA hocamızla ”İslâm Medeniyetinde Bilgi ve Bilimin Teşekkülü ve Yükseliş”ni konuşacağız davetlimizsiniz.

Duyuru

Antik dünyadan, modern dünyaya Doğudan Batıya, İslam dünyasının Batı’ya aktardığı zengin bilim, sanat, düşünce ve medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım Prof. Dr. Bekir Karlığa ve Prof. Dr. Ejder Okumuş’un katkılarıyla Medeniyet Mirası bu akşam 23’te Vav TV’de