MEDENİYETLER İTTİFAKI İSTANBUL KONFERANSLARI-8

Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Uluslar arası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) Sunar:.

MEDENİYETLER İTTİFAKI İSTANBUL KONFERANSLARI-8

KONU: İSLAM MEDENİYETİNİN İNSANÎ TEMELLERİ

KONUŞMACILAR:

Prof. Dr Bekir Karlığa
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça
Prof. Dr. Zıya Kazıcı

YER: Ümraniye, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi
TARİH: 25 Şubat 2017 Cumartesi,Saat,15.00-18.00

Yeryüzünün en değerli varlığı şüphesiz ki insandır. Eskilerin deyişiyle “eşref-i mahlukat” olan insanoğlunun, bu varlık alemindeki yolculuğundaki ana amacı, ebedi mutluluğu elde etmektir. Aynı şekilde insanoğlunun en üst düzeydeki etkinliklerinin hülasası demek olan medeniyetlerin de temel hedefi, sağlıklı ruh yapısına sahip bireylerden oluşan toplumlar meydana getirmektir. Bu da ancak sağlıklı çevre, sağlıklı yerleşim alanları ve sağlıklı kentler inşa etmekle mümkün olur.

Medeniyetlerin merkezinde insan unsuru yer alır. Bu nedenle insanın mutluluğu ana gayedir. Zira insan, mutlu olmak için yaratılmıştır. Kimileri mutluluğu maddî hazlarda, kimileri servette, kimileri de iktidarda arar. Aslında gerçek ve en yüce mutluluk bilgiyle aydınlanı­larak elde edilen mutluluktur. Bu ise ancak insan aklının olgunlaşarak mükemmelleşmesiyle ve yüce yaratıcıyla bağlantı kurması halinde gerçekleşir.

İslam düşünürlerine göre her insan, doğuştan iyiliğe ve kö­tülüğe aynı derecede yatkındır. Bunun için kendisini mutluluğa götürecek erdem­li davranışları kazanmalı ve kazandıktan sonra da bunları korumaya çalışmalıdır. Yalnızca erdemli olmayı (fazilet) alışkanlık ve yetenek haline getiren, uygun olmayan davranışlardan (rezilet) uzak durarak dengeli bir hayat süren insanlar mutlu olabilirler. Erdem­li davranış ise, eskiden beri filozofların ifrat ile tefritin orta noktası (altın orta) diye tanımladıkları adalet ile kemale ulaşır. İslam medeniyetinin anahtar kavramı olan Hikmet tam da bunun ifadesidir.

Gerçek mutluluk, ancak ideal bir toplum yapısı içerisinde gerçekleşme imkanı bulur. İdeal toplum ise ancak erdemli bireylerden oluşan ideal bir yönetim tarzı ile hayata geçer.

Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Uluslar arası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) tarafından başlatılmış bulunan Medeniyetler İttifakı İstanbul Konferansları çerçevesinde, “İslam Medeniyetinin insani temelleri” konusu ele alınacaktır. Bu çerçevede İslam medeniyetinin, insan hakları, inanç hürriyeti, hukukun üstünlüğü, adalet ve hikmet gibi temel konuları tartışılacaktır.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslam Tarihi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Ahmet Ağır Akça, Marmara Üniversitesi emekli öğretim üyesi ve Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zıya Kazıcı ve Medeniyetler İttifakı Türliye Eşgüdüm Kurulu Başkanı, Başbakan Başmüşaviri ve İstanbul Uluslar arası Medeniyet Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr Bekir Karlığa’nın konuşmacı olarak katılacağı konferans, 18 Nisan 2018 tarihinde, Ümtaniye Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir